Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
25 maja 2019,
Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

Bydgoszcz 03.01.2017r

 

Projekt i praca dla niepracujących osób niepełnosprawnych!!!

"Nowe kwalifikacje - lepsza praca!"

Okres realizacji: 01.01.2017 do 30.09.2017

Projekt dla 40 osób niepełnosprawnych w tym 30 kobiet w wieku 15-29 lat, biernych, zamieszkałych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

 

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

- Diagnozę kompetencji - Identyfikacja potrzeb uczestników projektu (40 os. w tym 30kobiet)- 40 UPx12 godz/os. - 3 spotkania po 4 godziny.

- Kompleksowy program motywacyjno-aktywizujący (40 os. w tym 30kobiet);

(zakres wsparcia: Indywidualne poradnictwo zawodowe (40 UPx2godz/os.); Grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej 4 gr x10 godz.; Grupowe warsztaty motywacyjne- 4 gr.x10 os. x 10 godz./gr.; Indywidualny caoching - 15os. x10godz./os.)

- Szkolenia zawodowe (20 UP w tym 15 kobiet )- kursy zawodowe zakończone egzaminami zewnętrznymi i nabyciem certyfikatu potwierdzającego nabycie danej umiejętności.

- Staże zawodowe dla 30 UP - świadczenia: staże 3 miesięczne 1750 zł/miesiąc - 35godz/tydz. 7 godzin/dzień; zwrot kosztów dojazdu na miejsce odbywania stażu.

- Pośrednictwo pracy 40osób - 8godz/UP.

 

Ponadto uczestnikom przysługuje:

- Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz kurs zawodowy

- Stypendium szkoleniowe 6.65 zł netto za godzinę kursu szkoleniowego

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Rekrutacja zakończona

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert