Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
14 lutego 2016,
Walentego, Cyryla, Metodego
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki
FILMY O PZN
 
Kontakt:
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
ul. Powstańców Wielkopolskich 33
85-090 Bydgoszcz
Tel. (52) 341 32 81
 
Organizacja Pożytku Publicznego - Logo
1%
 ZGŁOŚ SWOJE SUGESTIE
ABY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W BYDGOSZCZY
BYŁA BEZPIECZNA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

 

Kulturalne Lato z PZN
 

ZAPYTANIA OFERTOWE  

STAŁE PROPOZYCJE PZN
OKRĘGU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 1.   Konsultacje rehabilitacyjne

 Celem tej formy wsparcia jest zapoznanie niewidomych i niedowidzących z ofertą rehabilitacyjną placówki i zachęcenie ich do aktywnej rehabilitacji, wyjścia z domu, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 2.   Zajęcia grupowe prowadzone w Kołach Powiatowych

a) Orientacja przestrzenna

Celem formy wsparcia jest zapoznanie uczestników zajęć z zasadami prawidłowego i bezpiecznego poruszania się z przewodnikiem i białą laską.

b) Pokaz sprzętu rehabilitacyjnego

Zajęcia mają na celu zapoznanie osób niewidomym i słabo widzących ze sprzętem codziennego użytku, ułatwiającym wykonywanie czynności dnia codziennego oraz z najnowszym sprzętem rehabilitacyjnym.

c) Pokaz pomocy optycznych

Celem jest zapoznanie z pomocami optycznymi ułatwiającymi funkcjonowanie wzrokowe osobom słabo widzącym. Większość osób niedowidzących ogranicza się do korekcji okularowej, nie wykorzystuje (często z braku wystarczającej wiedzy) dostępnych na rynku pomocy optycznych, które zwiększają efektywność wykorzystywania resztek wzroku.

d) Podstawy pisma punktowego

 Celem tych zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami pisma punktowego Braille'a i możliwościami praktycznego wykorzystania pisma w codziennym życiu.

 3.   Instruktaż posługiwania się białą laską

 Celem tego działania jest wzrost samodzielności i bezpieczeństwa w samodzielnym poruszaniu się z białą laską w przestrzeni zamkniętej i otwartej, przełamanie oporów związanych z poruszaniem się z białą laską zarówno u osób niewidomych, jak i słabo widzących.

 4.   Zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnej lokomocji w miejscu zamieszkania

 W ramach tej formy wsparcia instruktor orientacji przestrzennej przeszkoli osoby zainteresowane w zakresie samodzielnego poruszania się  z białą laską w miejscu zamieszkania. Pomoże w osiągnięciu samodzielności w docieraniu do najbliższych ważnych dla szkolonego miejsc w otoczeniu (np. do sklepu, na pocztę, do przychodni).

 5.   Dobór pomocy optycznych

 Ta forma wsparcia polega na indywidualnym doborze pomocy optycznych odpowiednio do potrzeb wzrokowych osoby niedowidzącej. Korzystający z tej formy będzie miał możliwość wypróbować różnorodne pomoce optyczne m.in. folie optyczne, liniały, lupy o różnej mocy i kształcie, lupy elektroniczne, monookulary. Otrzyma informację z jakiego źródła i w jaki sposób może uzyskać dofinansowanie na zakup danego sprzętu optycznego.

 6.   Podstawy pisma punktowego – zajęcia indywidualne

 Zajęcia indywidualne będą miały na celu wyposażenie Beneficjenta w wiedzę na temat przydatności pisma Braille’a w życiu codziennym oraz  podstawowe umiejętności posługiwania się pismem punktowym.

 7.   Indywidualne zajęcia komputerowe

 Zajęcia te mają na celu wzrost samodzielności w posługiwaniu się sprzętem komputerowym z wykorzystaniem oprogramowania przystosowanym dla osób z dysfunkcją wzroku oraz podnoszenie umiejętności pozyskiwania informacji z sieci internetowej. Są to indywidualne konsultacje, na które można przyjść ze swoim sprzętem.

 8.   Instruktaż posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym

 Celem jest zapoznanie osób niewidomych i słabo widzących z obsługą sprzętu rehabilitacyjnego codziennego użytku, przetestowanie go, oraz indywidualne dobranie najbardziej odpowiedniego do potrzeb Beneficjenta.

 9.   Grupowe stacjonarne zajęcia z zakresu rehabilitacji podstawowej

Zajęcia mają na celu nauczenie osób z dysfunkcją narządu wzroku bezwzrokowego wykonywania niezbędnych czynności dnia codziennego i samoobsługi, oraz orientacji w przestrzeni. Będą to pięciodniowe zajęcia stacjonarne, z zakwaterowaniem i wyżywieniem w ORiS w Bydgoszcz. Realizowane będą w grupach  4-osobowych.

 Zajęcia będą uwzględniały zagadnienia dotyczące m.in.: sposobów radzenia  sobie z pracami porządkowymi, robienia zakupów, samodzielnego przygotowywania posiłków, nakrywania stołu itp. Jednym z elementów zajęć będzie nauka bezpiecznego przemieszczanie się z przewodnikiem lub samodzielnie z białą laską itp.

 10.Grupowe stacjonarne zajęcia tyfloinformatyczne

Głównym celem jest przeszkolenie osób słabo widzących i niewidomych w zakresie obsługi komputera dostosowanego do potrzeb wyżej wymienionych osób oraz zapoznanie ich z nowymi technologicznymi możliwościami kontaktu ze światem.

 Zajęcia będą prowadzone przez pięć dni w grupach 4-osobowych. Beneficjenci będą mieli zapewnione zakwaterowanie oraz wyżywienie w ORiS w Bydgoszczy. Beneficjenci będą kwalifikowani do poszczególnych grup na podstawie ankiety kwalifikacyjnej w celu dostosowania programu do potrzeb szkolonych osób. Program zajęć przewiduje: m.in. podstawy obsługi komputera, zapoznanie z systemami operacyjnymi, obsługę poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, bankowości elektronicznej itp.

 11.Wsparcie pedagogiczne i tyfloedukacyjne dla dzieci i młodzieży

Celem wsparcia jest pomoc rodzicom w tworzenie świadomego środowiska wychowawczego, wspomagającego wszechstronny rozwój dziecka niepełnosprawnego. Zajęcia realizowane będą indywidualnie, dostosowane będą do potrzeb i możliwości dziecka.

 Rodzicom dzieci w wieku szkolnym demonstrowane będą pomoce edukacyjne ułatwiające naukę, udzielimy instruktażu posługiwania się nimi. Rodziców zapoznamy z ofertą kształcenia specjalnego i ogólnodostępnego.

 12.Spotkania edukacyjne dla niewidomych diabetyków

 Celem spotkań jest promowanie zdrowego stylu życia w środowisku osób z dysfunkcją wzroku, a zwłaszcza wśród osób chorujących na cukrzycę. Spotkania odbywają się w trzecią środę miesiąca (od kwietnia do grudnia z przerwą w miesiącu lipcu) w lokalu przy ul. Krasińskiego 3a w Bydgoszczy. W spotkaniach będą mogli uczestniczyć niewidomi zainteresowani edukacją zdrowotną.

 13.Spotkania Okręgowego Klubu Aktywności Twórczej i Kulturalnej

 Będą to spotkania dla niewidomych twórców, które mają na celu wspomaganie rehabilitacji społecznej poprzez podejmowanie działań o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym, wspieranie inicjatyw kulturalnych, odkrywanie nowych talentów. Na spotkaniach artyści będą prezentować swoje pasje i wytwory. Spotkania będą odbywały się w każdy drugi poniedziałek miesiąca.

 14. Rozwijanie czytelnictwa wśród osób niewidomych

W ramach tej formy wsparcia umożliwiamy osobom zainteresowanym dostęp do literatury w formie dostępnej dla osób niewidomych i słabo widzących. Prowadzimy bibliotekę książek mówionych, nagranych w systemie cyfrowym, możliwych do odtworzenia na specjalnych urządzeniach. Wybrane przez czytelnika tytuły są nagrywane na karty pamięci i w takiej formie udostępniane czytelnikom.

Osobom nieposiadającym własnego odtwarzacza książek mówionych możemy takie urządzenie wypożyczyć.. Obecnie w bibliotece posiadamy ok. 4000 tytułów książek.

 Czytelnikom, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do siedziby biblioteki, książki nagrane na kartę pamięci  są przesyłane pocztą.

 15. Rehabilitacja wzroku

 Celem tej formy wsparcia jest dokonanie funkcjonalnej oceny widzenia. Korzystający z tej formy rehabilitacji uzyskają informację, w jaki sposób stymulować wzrok, aby był w pełni wykorzystywany, jakie oprzyrządowanie optyczne i nieoptyczne będzie pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Rehabilitacja wzroku jest szczególnie zalecana dzieciom.

 16. Grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne oraz psychoterapia

 Celem spotkań grupowych jest zachęcenie zwłaszcza osób nowo ociemniałych do rozpoczęcia rehabilitacji, do korzystania z oferty rehabilitacyjnej PZN. Psycholog wyjaśni, jak bardzo ważny jest proces rehabilitacji a także zachęcać będzie Beneficjentów do korzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego a także w psychoterapii

17. Konsultacje prawne

Celem jest zapewnienie dostępu do bezpłatnej, fachowej pomocy prawnej. Zakres udzielanych porad prawnych obejmie m.in.: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo rodzinne, spadkowe,  mieszkaniowe i ochrony praw lokatorów, inne sprawy wynikające z Kodeksu Cywilnego, sprawy dotyczące orzecznictwa i inne.

 Na konsultacje  z prawnikiem należy zapisać się telefonicznie pod nr 52 341-32-81 

Zachęcamy serdecznie do korzystania z oferowanych form wsparcia. W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 52/341 32 81, 515 231 030 oraz 508 008 494.

 

Zapraszamy do korzystania z biblioteki książek nagranych cyfrowo odtwarzanych na „czytaku” a także Klubu Polskiej Książki przy bibliotece


GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:

poniedziałek - 10:30 do 16:30 
środa - 8:30 do 14:30 
czwartek - 9:30 do 14:30
piątek - 9:30 do14:30

Spotkania duszpasterstwa niewidomych - każda druga niedziela miesiąca godz.14.15 msza św. w kaplicy p.w. św. Rafała, po mszy spotkanie w stołówce ośrodka „HOMER"

 

 

Strona powstała dzięki dofinansowaniu
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego

oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 


Jesteś naszym 29791 gościem.

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert