Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
30 kwietnia 2016,
Katarzyny, Mariana, Lilii
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki
FILMY O PZN
 
Kontakt:
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
ul. Powstańców Wielkopolskich 33
85-090 Bydgoszcz
Tel. (52) 341 32 81
 
Organizacja Pożytku Publicznego - Logo
1%
 ZGŁOŚ SWOJE SUGESTIE
ABY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W BYDGOSZCZY
BYŁA BEZPIECZNA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

 

Kulturalne Lato z PZN
 

ZAPYTANIA OFERTOWE  

 
KOMUNIKAT

 Z  uwagi na toczące się postępowanie wyjaśniające w sprawie doniesień / pomówień złożonych przez jednego z członków naszego Stowarzyszenia do Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON informujemy, że do czasu wyjaśnienia sprawy zostało wstrzymane przez PFRON dofinansowanie na realizację projektu „Centrum rehabilitacji niewidomych i słabo widzących”, w ramach którego prowadziliśmy większość działań rehabilitacyjnych skierowanych do osób niewidomych i słabo widzących z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Wstrzymane zostało także dofinansowanie projektu „OKO”, w ramach którego Okręg wydawał Biuletyn Informacyjny „OKO” w formach dostępnych zarówno dla osób słabo widzących, jak i niewidomych. Ostatni numer „OKA” został wydany w marcu i rozesłany do czytelników, którzy zamówili prenumeratę.

Środki, których dysponentem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od kilkunastu lat  są głównym źródłem finansowania działalności rehabilitacyjnej naszego Stowarzyszenia. Ubiegamy się także o środki unijne, ministerialne i samorządowe w ramach konkursów ogłaszanych przez różne instytucje. W konkursach uczestniczą setki organizacji pozarządowych i nierzadko nasze wnioski pozostają bez dofinansowania. Obecnie oczekujemy na wyniki 3 konkursów. Uzupełnieniem działalności są środki pochodzące ze składek członkowskich, darowizn od firm, osób indywidualnych oraz 1% dla OPP. Środki te są wykorzystywane głównie na pokrycie kosztów utrzymania lokali użytkowanych przez Biuro Okręgu i Koła Powiatowe oraz jako wkład własny do projektów rehabilitacyjnych i integracyjnych realizowanych przez Okręg i Koła.

Informujemy, że mimo trudności wynikających z braku dofinansowania z PFRON działalność rehabilitacyjna będzie prowadzona przez pracowników Okręgu, jednak ze względu na konieczność zmniejszenia etatów w ograniczonym zakresie i w określonym czasie. Prosimy o zrozumienie sytuacji.

OFERTA REHABILITACYJNA OKRĘGU
OD KWIETNIA 2016 ROKU


REHABILITACJA PODSTAWOWA
(dobór pomocy optycznych i nieoptycznych, instruktaż posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym, bezwzrokowe wykonywanie podstawowych czynności itp.)
Poniedziałek – piątek
w godzinach od 9:00 do 14:00


ORIENTACJA PRZESTRZENNA
(m.in. dobór białej laski, zasady poruszania się z białą laską oraz z przewodnikiem)
Poniedziałek – piątek
godzinach 8:00 do 12:00

KONSULTACJE TYFLOINFORMATYCZNE
wsparcie w zakresie posługiwania się sprzętem komputerowym ze specjalistycznym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, oraz pomoc w korzystaniu z urządzeń mobilnych itp.
Poniedziałek – piątek
w godzinach 8:00 do 12:00

 
BIBLIOTEKA KSIĄŻKI MÓWIONEJ
Poniedziałek – piątek
w godzinach 11:30 do 15:00

UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH
drugi wtorek miesiąca
w godzinach 15:30 – 17:30

    SPOTKANIA GRUPOWE DLA DIABETYKÓW
      trzecia środa miesiąca o godzinie 11:00
UL. Krasińskiego 3a

SPOTKANIA DUSZPASTERSTWA NIEWIDOMYCH
Druga niedziela miesiąca o godzinie 14:15 
Msza Święta w Kaplicy p.w. św. Rafała

SPOTKANIA GRUPOWE DLA SENIORÓW
Druga niedziela miesiąca po Mszy Św. Około godz. 15:15

KULTURALNE SPOTKANIA
terminy będą podawane na bieżąco w zakładce „aktualności”, na tablicach informacyjnych w siedzibie Okręgu oraz na spotkaniach grupowych i indywidualnych
 
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.
52/341 32 81 oraz 515 231 030
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00
 
 
ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ

 

 


 

Strona powstała dzięki dofinansowaniu
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego

oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 

 

 

 

 


Jesteś naszym 31541 gościem.

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert