Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
29 maja 2024,
Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 „CENTRUM REHABILITACJI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH”

Realizacja projektu od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019r.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 2/2016 „Kurs na samodzielność” 

Głównym celem zadania jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku (możliwie we wszystkich sferach życia). Cel ten będziemy realizować przez prowadzenie ciągłej i kompleksowej rehabilitacji skierowanej do osób niewidomych i słabo widzących z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, od dzieciństwa aż do późnej starości, w szczególności z niepełnosprawnością sprzężoną.

W ramach projektu będziemy prowadzili rehabilitację osób z niepełnosprawnością wzroku tzw. tyfloterapię (rehabilitację podstawową) oraz rehabilitację społeczną.

Działania w projekcie prowadzone będą w sposób ciągły tj. przez cały okres projektu. Projekt skierowany jest do osób niewidomych i słabo widzących, które ze względu na specyfikę niepełnosprawności mają bardzo utrudniony dostęp do informacji oraz trudności w codziennym funkcjonowaniu. Działaniami w projekcie obejmiemy 170 osób (w tym 20 dzieci), które będą korzystać z indywidualnych, jak i grupowych form wsparcia. 

Wsparciem rehabilitacyjnym obejmiemy osoby nowo ociemniałe, starsze, samotne, których wzrok uległ pogorszeniu. Ważną umiejętnością dla os. niewidomych, jest obsługa komputera, korzystanie z internetu i urządzeń mobilnych dlatego zaplanowaliśmy zarówno grupowe, jak i indywidualne zajęcia tyfloinformatyczne.

Dzieciom niewidomym i słabo widzącym zapewnimy zajęcia mające na celu m.in. złagodzenie skutków niepełnosprawności, zwiększenie jego szans edukacyjnych (wsparcie tyflopedagogiczne i edukacyjne oraz zajęcia komputerowe).

W celu zapewnienia kompleksowej rehabilitacji wsparcie to będzie realizowane przy udziale rodziców, zwiększy to jego efekty, ponieważ rodzice nabędą wiedzę dotyczącą prawidłowego postępowania z niepełnosprawnym dzieckiem w procesie wychowania, edukacji i rehabilitacji. Rodzice zostaną objęci także wsparciem poradniczym.  Z poszczególnych form wsparcia, beneficjenci będą mogli korzystać wielokrotnie według potrzeb.

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert