Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
29 maja 2024,
Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

JEŚLI OTRZYMAŁEŚ ORZECZENIE O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSRAWNOŚCI Z TYTUŁU WZROKU (04-O) MOŻESZ WSTĄPIĆ DO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH 

Przynależność do PZN umożliwia korzystanie z różnych form pomocy, można również uzyskać informacje o przysługujących ulgach i uprawnie-niach osób niepełnosprawnych oraz o programach celkowych skierowa-nych do osób niepełnosprawnych.
Okręg Kujawsko-Pomorski PZN działa na terenie całego województwa. Mamy 17 Kół Powiatowych PZN mieszczących się w miastach powiato-wych, oraz biuro okręgu w Bydgoszczy.
Dysponujemy specjalistycznym sprzętem rehabilitacyjnym, który jest prezentowany osobom zainteresowanym. Można skorzystać z instruktażu posługiwania się sprzętem oraz ze szkoleń z zakresu użytkowania. Posia-damy także wiele pomocy optycznych do bliży i do dali oraz pomocy nieop-tycznych, z których korzystanie może w znacznym stopniu poprawić co-dzienne funkcjonowanie osób nawet ze znacznie uszkodzonym wzrokiem. Szkolimy osoby z uszkodzonym wzrokiem w zakresie wykorzystania no-woczesnych technologii tj. komputera, smartphone itp.
Przy Okręgu działa Biblioteka Książki Mówionej,
Przy kołach PZN w zależności od zainteresowań członków zrzeszo-nych w danym kole działają sekcje i kluby. Koła organizują wiele spotkań, imprez integracyjnych, wycieczek, a niektóre także szkolenia rehabilitacyj-ne.
Zachęcamy Państwa do kontaktu z najbliższym Kołem Powiatowym PZN lub z biurem Okręgu w Bydgoszczy i korzystania z propozycji naszego stowarzyszenia.
Aby zapisać się do naszej organizacji należy zgłosić się do najbliższego koła z orzeczeniem i jednym zdjęciem w celu wypełnienia deklaracji człon-kowskiej.
Do PZN przyjmowane są także dzieci z orzeczeniem o niepełno-sprawności z tytułu wzroku.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
OKRĘG KUJAWSKO – POMORSKI

ul. Powstańców Wielkopolskich 33
85-090 Bydgoszcz
tel./fax (52)341-32-81
KRS: 0000060750
e-mail zopznbydgoszcz@wp.pl
www.kujawskopomorski.pzn.org.pl

Dane teleadresowe kół powiatowych:

Aleksandrów Kujawski, 87-700, ul. Długa 8 tel. 696-497-715
Brodnica 87-300, ul. Kościelna 11 tel. 515 231-012
Bydgoszcz 85-090, ul. Powstańców Wlkp. 33 tel.(52) 341-52-28 w110; kom. 515-231-019
Chełmno 86-200, ul. Młyńska 7 tel. 515-231-014
Golub-Dobrzyń 87-400, Pl. 1000-lecia 9 tel. 515-231-015
Grudziądz 86-300, ul. Sikorskiego 34/36 tel. 692-264-089
Inowrocław 88-100, ul. NMP 19 tel. 505-456-938
Lipno 87-600, ul. Piłsudskiego 22 tel. 515-231-028
oraz Skępe 87-630, ul. Kwiatowa 4
Nakło 89-100, ul. Piotra Skargi 6 tel. 506-957-988
Radziejów Kujawski 88-200, ul. Objezdna 40 tel. 515-231-021
Rypin 87-500, ul. Pl. Sienkiewicza 4 tel. 501-680-843
Świecie 86-100, ul. Wojska Polskiego 141 tel. 515-231-024
Toruń 87-100, ul. Okólna 169 tel. (56) 652-06-83
Tuchola 89-500, pl. Zamkowy 1 tel. 515-231-026
Wąbrzeźno 87-200, ul. Wolności 44 tel. 515-231-027
Włocławek 87-800, ul. Łazienna 6 tel. 515-231-022
Żnin 88-400, ul. Śniadeckich 15 tel. 515-231-029

 

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert